Posted in Uncategorized

Նկարում ենք քարերի վրա

Երբ դրսում եղանակն արևային չէ, բայց մենք շատ ենք ուզում լողափ գնալ, ապա հագնում ենք լողազգեստներն ու սկսում գեղեցկացնել լողափի քարերը: Մի փոքր աշխատելուց հետո լողափում ունենում ենք գույնզգույն, գեղեցիկ, յուրօրինակ քարեր:

Մեր գլուխգործոցները կարող եք տեսնել այստեղ:

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s