Posted in Uncategorized

Կրթական շքերթ

Թեև ընդամենը մի քանի օր է, ինչ սկսվել է ուսումնական տարին, բայց դա 5 տարեկաններին չի խանգարում կազմ ու պատրաստ մասնակցել կրթական շքերթին: Երգերը լավ յուրացրած, միանման շապիկները հագած՝ նրանք գնացին  Մայր դպրոց: Շքերթին ակտիվ մասնակցեցին նաև ծնողները իրենց երգով ու պարով:
Տեսանյութերը՝ Լիլիթ Մովսիսյանի

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s