Posted in Նախագծեր

Կրթական շքերթ

Օրը՝ սեպտեմբերի 5

Ժամը՝ 11:15

10։ 50-ից Քայլք դեպի Մայր դպրոց.

 • Արևելյան դպրոցի և Քոլեջի 5 տարեկաններ` կրթական պարտեզի լանջով քայլք դեպի Մայր դպրոց
 • Հյուսիսային դպրոցի 5 տարեկաններ`կրթական պարտեզի լանջով, կասկադով քայլք դեպի Մայր դպրոց
 • Արևմտյան դպրոցի 5 տարեկաններ` կրթական պարտեզի լանջով, Բախշյանի այգով, վերգետնյա անցումով քայլք դեպի Մայր դպրոց
 • Հարավային դպրոցի 5 տարեկաններ` կրթական պարտեզի լանջերով Քայլք դեպի Մայր դպրոցԱնցկացման վայրը՝ Մարմարյա սրահՄասնակիցներ՝
  Արևելյան դպրոցի 5 տարեկաններ, Լիլիա Զախարյան, Էլմիրա Մարգարյան

  Արևմտյան դպրոցի 5 տարեկաններ, Լիլիթ Մովսիսյան, Մարիամ Խաչատրյան

  Հյուսիսային դպրոցի 5 տարեկաններ, Մարի Միքաելյան, Քրիստինե Հովհաննիսյան

  Հարավային դպրոցի 5 տարեկաններ

  Քոլեջի 5 տարեկաններ, Անահիտ Գրիգորյան

  Ծրագրում՝

Լուսաբանումը կարող եք տեսնել այստեղ:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s