Posted in Ծրագրեր, Uncategorized

Երկարացված օրվա ծրագիր

books
Երկարացված օրվա նախագիծ

Երկարացված օրվա բաղկացուցիչները՝

Ակումբային գործունեություն

Ուսումնական ռադիո և TV, բակային խաղեր, բակի բարեկարգման, խնամքի աշխատանքներ:

Լեզվական գործունեություն

Բառակապակցությունների, նախադասությունների կազմում, իմաստակիր միավորների առանձնացում, խոսքի ձևավորում:

Աշխատանք ձայնագրիչով, բանավոր խոսքի զարգացում:

Գրավոր խոսքի զարգացում:

Ընթերցանություն և քննարկումներ:

Նախագծային աշխատանքներ:

Տեխնոլոգիական գործունեություն

Մաթեմատիկա և տրամաբանական խաղեր

  1. տրամաբանական խնդիրներ և առաջադրանքներ
  2. մաթեմատիկական էլեկտրոնային խաղեր

Մարզական գործունեություն

Մարմնամարզություն՝ դրսում և դահլիճում, մարզական խաղեր, մրցումներ

Լող, ջրային մրցումներ, սուզվելու, ջրի մեջ ցատկելու կարողություններ

Հեծանիվ

Մեդիատեխնոլոգիա

  1. Տեքստերի մուտքագրում
  2. Power Point աշխատանքների կազմում

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s