Posted in Ուսումնական օրացույց

Դասարանական օրացույց 2019-2020

Սեպտեմբեր ամսվա նախագծեր
Հոկտեմբեր ամսվա նախագծեր
Նոյեմբեր ամսվա նախագծեր
Դեկտեմբեր ամսվա նախագծեր
Հունվար  ամսվա նախագծեր
Փետրվար ամսվա նախագծեր
Մարտ ամսվա նախագծեր
Ապրիլ ամսվա նախագծեր
Մայիս ամսվա նախագծեր

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s