Posted in Նախագծեր

Պատրաստում ենք գլուխկոտրուկ

Պատրաստում ենք գլուխկոտրուկ / նախագիծ/

Նախատեսված է (նշել տարիքային խումբը, դասարանը)՝ 5-10 տարեկաններ

Մասնակիցներ՝ ճամբարականներ

Իրականացման տևողությունը ՝ 45 րոպե

Նպատակը և խնդիրները՝
բանավոր խոսք կառուցելու կարողության զարգացում
ընկերասիրության մասին սովորողների պատկերացումների ուսումնասիրում

Նախագծի ընթացքում նախատեսվում է `
զարգացնել սովորողների  հաղորդակցական, ստեղծագործական ,վերլուծական  կարողությունները

Միջավայրը ` դասասենյակ

Անհրաժեշ  գործիքները՝ գլուխկոտրուկի պատկերով թղթեր,գունավոր մատիտներ, մկրատներ

Կիրառվող մեթոդները՝ զրույց,հարց  ու պատասխան,կանխագուշակում

Նախագծի իրականացման ընթացքը՝
Կարդալ «Վատ ընկերը» առակի վերնագիրը: Սովորողների հետ զրուցել ընկերության մասին: Կարդալ առակը: Քննարկել, հարցերով ամփոփել այն , վերլուծել հերոսների կերպարները: Այնուհետև երեխաներին առաջարկել նախապես պատրստված գլուխկոտրուկի պատկերով թղթերի վրա նկարել առակից իրենց դուր եկած հատվածը կամ հերոսներից մեկին: Վերջում սովորողին օգնել կտրել նկարը այնպես, որ ստացվի գլուխկոտրուկ:

Նախագծի ամփոփում ՝
Կստանանք գլուխկոտրուկներ յուրաքանչյուր երեխայի նկարած պատկերով: Կզարգանա երեխաների խոսքը և ստեղծագործելու կարողությունը: Երեխաները կխաղան իրենց պատրաստած գլուխկոտրուկներով:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s