Posted in Նախագծեր

Անձնական հիգիենա

Անձնական հիգիենա (նախագիծ)

Անվանումը (վերնագիրը)`  անձնական հիգիենա

Նախատեսված է (նշել տարիքային խումբը, դասարանը)՝  երկրորդ դասարան, 7-8 տարեկան

Մասնակիցներ՝ երկրորդ դասարանների աշակերտներ

Իրականացման տևողությունը ՝ 2 դասաժամ

Նպատակը ՝ սովորողներին հիգիենիայի կանոնների պահպանման կարևորության ուսուցանում

Խնդիրները `

բացահայտել աշակերտների ունեցած պատկերացումները հիգիենայի կանոնների մասին

պարզել, թե ինչու է կարևոր պահպանել հիգիենայի կանոննորը

ուսումնասիրել անձնական իրերի պահպանման կարևորությունը

Նախագծի ընթացքում նախատեսվում է (ակնկալիքներ, արդյունքներ)`ուսուցանել հիգիենայի կանոնները աշակերտներին այնպես որ, նրանք յուրացնեն դրանց պահպանման կարևորությունը և լինեն առողջ:

Միջավայրը (նշել իրականացման վայրերը)` դասասենյակ

Անհրաժեշտ գործիքները՝ սահիկահանդես

Կիրառվող մեթոդները՝ զրույց, հարց ու պատասխան, խմբային աշխատանք

Նախագծի իրականացման ընթացքը (ընդհանուր նկարագրություն)՝
դասի սկզբում իրականացնել զրույց անձնական հիգիենա թեմայով: Քննարկել թե ինչու է անհրաժեշտ պահպանել անձնական հիգիենան: Զրուցել թե ինչ է պետք անել առողջ լինելու համար և ինչու: Սահիկահանդեսի միջոցով ցուցադրել և խոսել անձնական հիգիենաի մասին: Կարդալ հեքիաթ «Ալարկոտ տղան» վերնագրով և սովորողներին առաջարկել այնպես փոփոխել հեքիաթը, որ հերոսը ոչ թե ալարկոտ այլ աշխատասեր տղա դառնա: Դասի վերջում երեխաների հետ զրուցել, այն մասին, որ կան այնպիսի պարագաներ, որոնք մենք կարող ենք կիսել մեր ընտանիքի անդամների և ընկերների հետ, և կան այնպիսի իրեր, որոնք կիսելով մենք կվնասենք և՛ մեզ, և՛ մեր հարազատներին: Վերջում խաղալ «Ընկերասեր իրերը»  խաղը, որի ընթացքում երեխաները սահիկահանդեսի վրա կտեսնեն տարբեր հիգիենայի պահպանման համար օգտագործվող առարկաներ և կառանձնացնեն այն առարկաները, որոնցից կարող են օգտվել իրենց հարազատները: Նյութը ամփոփել խմբային աշխատանքով: Յուրաքանչյուր խմբին տրամադրել փոքրիկ հարցաշար և առաջարկել լրացնել այն: Այնուհետև քննարկել արդյունքները:

hi

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s